ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tabantaloceras Shimanskiy 1954 (mollusk)

Cephalopoda - Bactritida - Parabactritidae

PaleoDB taxon number: 13531

Full reference: V. N. Shimanskiy. 1954. Pryamye nautiloidei i baktritoidei Sakmarskogo i Artinskogo yarusov yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 44:1-154

Parent taxon: Parabactritidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Aktastioceras, Belemnitomimus, Microbactrites, Parabactrites

Subtaxa: Tabantaloceras planum

View classification

Type: Tabantaloceras planum

Ecology: fast-moving nektonic carnivore