ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bashkortoceras Ruzhencev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)