ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Caenolyroceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Cravenoceratidae

PaleoDB taxon number: 13651

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Lyrogoniatitinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Alaoceras, Dombarigloria, Lyrogoniatites, Tympanoceras

Subtaxa: Caenolyroceras subgloboides

View classification

Type: Caenolyroceras subgloboides

Ecology: fast-moving nektonic carnivore