ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Subitoceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1978 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Glaphyritidae

PaleoDB taxon number: 13895

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1978. Namyurskii etap v evolyutsii ammonoidyey - Namurian stage, evolution of ammonoids. Trudyi paleontologicheskovo instituta 167:1-338

Parent taxon: Stenoglaphyritinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Aclistoceras, Clistoceras, Euroceras, Kardailites, Paraschartymites, Physematites, Rhadinites, Schartymites, Stenoglaphyrites

Subtaxa: Subitoceras sholakense

View classification

Type: Subitoceras sholakense

Ecology: fast-moving nektonic carnivore