ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Microxyelecia Rasnitsyn 1969 (sawfly)

Insecta - Hymenoptera - Xyelidae

PaleoDB taxon number: 139504

Full reference: A. P. Rasnitsyn. 1969. Proiskhozhdenie i evolyutsiya nizshikh pereponchatokrylykh. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 123:1-196

Parent taxon: Xyeleciini according to A. P. Rasnitsyn 1969

Sister taxa: Bolboxyela, Uroxyela, Xyelecia, Xyelites

Subtaxa: Microxyelecia brachycera

View classification

Type: Microxyelecia brachycera

Ecology: