ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Mesolyda Rasnitsyn 1963 (sawfly)

Insecta - Hymenoptera - Xyelydidae

PaleoDB taxon number: 139617

Synonym: Alloxyelula Ren 1995 (taxon 188631)

Full reference: A. P. Rasnitsyn. 1963. Pozdneyurskiye pereponchatokrylye Karatau. Paleontologicheskii Zhurnal 1963(1):86-99

Parent taxon: Xyelydidae according to M. Wang et al. 2014

Sister taxa: Brevilyda, Chifengilyda, Ferganolyda, Fissilyda, Medilyda, Novalyda, Rectilyda, Sagulyda, Sinoprolyda, Sogutia, Strenolyda, Strophandria, Xyelyda

Subtaxa: Mesolyda jurassica, Mesolyda lingyuanensis, Mesolyda sibirica

View classification

Ecology: