ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aclis ascaris Turton 1819 (aclis)

Gastropoda - Vanikoroidea - Aclididae

PaleoDB taxon number: 140609

Alternative combinations: Alvania ascaris, Turbo ascaris

Belongs to Aclis according to A. J. W. Hendy 2007

Sister taxon: Aclis modesta

Ecology: epifaunal grazer