ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Anapithecus Kretzoi 1975 (monkey)

Osteichthyes - Primates - Pliopithecidae

PaleoDB taxon number: 143141

Parent taxon: Crouzeliini according to T. Harrison and Y. Gu 1999

Sister taxa: Laccopithecus, Plesiopliopithecus

Subtaxa: none

Ecology: scansorial insectivore