ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pliopithecus platyodon Biedermann 1863 (monkey)

Osteichthyes - Primates - Pliopithecidae

PaleoDB taxon number: 143182

Belongs to Pliopithecus according to T. Harrison et al. 1991

Sister taxa: Pliopithecus (Epipliopithecus), Pliopithecus antiquus, Pliopithecus vindobonensis, Pliopithecus zhanxiangi

Ecology: scansorial insectivore