ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Trigonostoma (Ventrilia) bullatum Sowerby 1832 (snail)