ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Alveopora spongiosa Dana 1846 (stony coral)