ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Nomia melanderi Cockerell 1906

PaleoDB taxon number: 179989

Belongs to Nomia according to T. D. A. Cockerell 1908

Sister taxa: Nomia foxii, Nomia mesillensis, Nomia universitatis