ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sphaerocantharis Bode 1953 (beetle)

Insecta - Coleoptera

PaleoDB taxon number: 181792

Synonyms: Microcarpides Bode 1953 (no. 306450), Microcarpoides Bode 1953 (no. 282071), Mikrocarpides Bode 1953 (no. 181969), Theornithion Bode 1953 (no. 181818)

Full reference: A. Bode. 1953. Die Insektenfauna des Ostniedersachsischen Oberen Lias. Palaeontographica Abteilung A 103:1-375

Parent taxon: Polyphaga according to A. G. Ponomarenko 1992

Sister taxa: Angarolarva, Bostrichiformia, Bostrychiformia, Cryptophagites, Cucujiformia, Derodontiformia, Elateriformia, Elmadulescens, Escheria crassipunctata, Escheria dimidiata, Escheria punctulata, Eucinetiformia, Hydrobiites, Jingxidiscus, Larvula, Mesosperchus notatus, Mormolucoides, Peltosyne, Plastelater, Polyphaga fossilis, Polysitum, Rhysopsalis, Scarabaeiformia, Staphyliniformia, Syntomopterus, Tomocoleites

Subtaxa: Microcarpoides sibiricus, Sphaerocantharis defossa, Sphaerocantharis striatus

View classification

Type: Sphaerocantharis defossa

Ecology: