ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kiaeropterus Waterston 1979 (eurypterid)

Euchelicerata - Eurypterida - Stylonuridae

PaleoDB taxon number: 18977

Parent taxon: Stylonuridae according to E. O. Tetlie et al. 2007

Sister taxa: Laurieipterus, Marsupipterus

Subtaxa: none

Ecology: nektobenthic carnivore