ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Paracyrtophyllites Sharov 1968 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Tuphellidae

PaleoDB taxon number: 192652

Full reference: A. G. Sharov. 1968. Filogeniya ortopteroidnykh nasekomykh. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 118:1-216

Parent taxon: Paracyrtophyllitinae according to A. V. Gorochov 1995

Sister taxa: none

Subtaxa: Paracyrtophyllites popovi, Paracyrtophyllites undulatus

View classification

Type: Paracyrtophyllites undulatus

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore