ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Jarveia Nessov 1987 (eutherian)

Mammalia - Cimolesta - Palaeoryctidae

PaleoDB taxon number: 203037

Full reference: L. A. Nessov. 1987. Rezultaty poiskov i issledovaniya Melovykh i Rannepaleogenovykh mlekopitayushikh na territorii SSSR [Results of searches and investigations of Cretaceous and early Paleogene mammals in the territory of the USSR]. Ezhegodnik Vzezoyuznaya Paleontologicheskiy Obshchevstvo 30:199-218

Parent taxon: Palaeoryctidae according to L. A. Nessov 1987

Sister taxa: Aaptoryctes, Aceroryctes, Deltatheridiinae, Didelphodontinae, Eoryctes, Lainoryctes, Nuryctes, Ottoryctes, Palaeoryctes, Palaeoryctinae, Pararyctes, Pinoryctes, Voltaia

Subtaxa: Jarveia erronea, Jarveia minuscula

View classification

Type: Jarveia minuscula

Ecology: scansorial insectivore