ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Haenbea Popov 1988 (water boatman)

Insecta - Hemiptera - Corixidae

PaleoDB taxon number: 210228

Full reference: Y. A. Popov. 1988. Novye Mezozojskie Klory Prebljaki (Corixidae, Shurabellidae). Novye Iskopaemykh Bespozvonochnykh Mongolii, Sovmestnaya Sovetsko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya 33:63-71

Parent taxon: Velocorixinae according to A. Nel and J. C. Paicheler 1993

Sister taxa: Bakharia, Bumbacorixa, Corixalia, Coryphocorixa, Cristocorixa, Daohugocorixa, Jiulongshanocorixa, Shelopuga, Velocorixa, Yanliaocorixa

Subtaxa: Haenbea badamgaravae

View classification

Type: Haenbea badamgaravae

Ecology: