ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Mesopentacoris Popov 1968 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Mesopentacoridae

PaleoDB taxon number: 210292

Full reference: Y. A. Popov. 1968. Nastoyashchiye Poluzhestkokryliye Yurskoy Fauny Karatau (Heteroptera) [True Heteropteran Jurassic Fauna of Karatau (Heteroptera)]. Yurskoy Nasekomiye Karatau [Jurassic Insects of Karatau] 99-113

Parent taxon: Mesopentacoridae according to Y. A. Popov 1968

Sister taxa: Corienta, Pauropentacoris

Subtaxa: Mesopentacoris costalis, Mesopentacoris orientalis

View classification

Type: Mesopentacoris costalis

Ecology: