ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Uca galapagensis Rathbun 1902 (fiddler crab)

Malacostraca - Decapoda - Ocypodidae

PaleoDB taxon number: 226077

Belongs to Uca according to Rathbun 1902

Sister taxa: Uca antiqua, Uca hamlini, Uca inaciobritoi, Uca maracoani, Uca marinae, Uca nitida, Uca oldroydi, Uca pugnax, Uca subcylindrica

Ecology: carnivore