ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rhytidoponera Mayr 1862 (ant)