ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Nitidulina Martynov 1926 (sap beetle)

Insecta - Coleoptera - Nitidulidae

PaleoDB taxon number: 239823

Full reference: A. V. Martynov. 1926. K Poznaniyu Iskopaemykh Nasekomykh Yurskikh Slantsev Turkestana. 5. O Nekotorykh Formakh Zhukov (Coleoptera) [ To the knowledge of fossil insects from Jurassic beds in Turkestan 5. On some interesting Coleoptera]. Ezhegodnik Russkogo Paleontologicheskogo Obshestva 5(1):1-39

Parent taxon: Nitidulidae according to A. V. Martynov 1926

Sister taxa: none

Subtaxa: Nitidulina eclavata

View classification

Type: Nitidulina eclavata

Ecology: