ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Glorianella Schneider 1956 (ostracod)

Ostracoda - Podocopida - Cytheridae

PaleoDB taxon number: 24114

Full reference: G. F. Schneider. 1956. Ostracoda. Materialy po Paleontologii, Novye Semeystva i Rody 87-127

Parent taxon: Cytheridae according to G. F. Schneider 1956

Sister taxa: Cythere, Cythereis, Cytherideis, Cytherinae, Cytheromorphinae, Gemmanella, Gomphocythere, Hemicytheridea, Kellettella, Orthonotacythere, Speluncella, Triassinella

Subtaxa: Glorianella efforta

View classification

Type: Glorianella efforta

Ecology: epifaunal detritivore-grazer