ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Muricingulisporis Krutzsch 1959 (ferns)

PaleoDB taxon number: 250428

Parent taxon: Pteridophyta according to Cornou et al. 2012

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichites, Acrostichophyllum, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anomalofilicites, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Aspleniopteris, Asplenites, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Belemnopteris, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Botrychiopsis, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clathropteris, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cycadopteris, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Davallites, Delgadoa, Desmophlebis, Dichopteris, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Dictyostelopteris, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Divisisporites, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filiciphyllum, Filicites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gabonisporis, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Guptioxylon, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Hymenophyllites, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Moriconia, Mundapteris, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Phyllotheca, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudoanaeopsis, Pseudocordaites, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Ptychocarpus, Raphaelia, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhizodendron, Rhizomopteris, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trichopteris, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Verrucosisporites, Wingatea, Zalesskyella, Zamiopsis, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Muricingulisporis annulatus, Muricingulisporis chenquensis, Muricingulisporis muricingulis, Muricingulisporis verrucosus

View classification

Type: Muricingulisporis muricingulis