ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Moyerella Nekhoroshev 1956 (bryozoan)

Stenolaemata - Cryptostomata - Nematotrypidae

PaleoDB taxon number: 25437

Parent taxon: Nematotrypidae according to A. J. Sanchez 2009

Sister taxa: none

Subtaxa: Moyerella parva, Moyerella spinata, Moyerella stellata

View classification

Type: Meyerella stellata

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder