ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cyphomyrmex Mayr 1862 (ant)