ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rhytirhynchia sladeni Dall 1910

PaleoDB taxon number: 358177

Alternative combination: Hemithyris sladeni

Belongs to Rhytirhynchia according to G. A. Cooper 1959

Sister taxon: Rhytirhynchia hataiana