ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ochotorhynchia Dagys 1968 (lamp shell)

Rhynchonellata - Rhynchonellida - Ochotorhynchiidae

PaleoDB taxon number: 28732

Full reference: A. S. Dagys. 1968. Yurskie i Rannemelovye brakhiopody Severa Sibiri. Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie Trudy Instituta Geologii I Geofiziki 1-167

Parent taxon: Ochotorhynchiidae according to A. Williams et al. 2002

Sister taxon: Tonasirhynchia

Subtaxa: Ochotorhynchia omolonensis

View classification

Type: Ochotorhynchia omolonensis

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder