ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Lesueurigobius Whitley 1950 (goby)

Osteichthyes - Acanthomorphata - Gobiidae

PaleoDB taxon number: 300919

Parent taxon: Gobiidae according to C.-H. Lin et al. 2017

Sister taxa: Aboma, Deltentosteus, Gobius, Knipowitschia, Neogobius, Pomatoschistus, Ponticola

Subtaxa: Lesueurigobius stironensis

View classification

Ecology: nektonic omnivore