ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Nequeniceras Stehn 1924 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Reineckeiidae

PaleoDB taxon number: 301896

Parent taxon: Reineckeiidae according to W. J. Arkell et al. 1957

Sister taxa: Collotia, Collotites, Epimorphoceras, Frickites, Kellawaysites, Parareineckeia, Reineckeia, Reineckeiinae, Reineckeites

Subtaxa: none

Ecology: fast-moving nektonic carnivore