ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cretohybosorus Nikolajev 1999 (scavenger scarab beetle)

Insecta - Coleoptera - Hybosoridae

PaleoDB taxon number: 303500

Full reference: G. V. Nikolajev. 1999. Materialy k sistematike plastinchatousykh zhukov podsemeistva Hybosorinae (Coleoptera, Scarabaeidae) s vydeleniem novoi triby dlya chetyrekh monotipichnykh podov iz Yuzhnoi Ameriki i opistniem novykh taksonov iz nizhnego mela Zabaikal’ya. Tethys Entomological Research 1:173-182

Parent taxon: Hybosorinae according to Y. Y. Lu et al. 2018

Sister taxa: Anaidini, Fortishybosorus, Hybosorini, Hybosorus, Jurahybosorus, Leptosorus, Phaeochrous, Protohybosorus

Subtaxa: Cretohybosorus buryaticus, Cretohybosorus striatulus

View classification

Ecology: