ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gymnostoma Johnson 1980