ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Macrozamia Miquel 1842 (cycads)

Cycadopsida - Cycadales - Zamiaceae

PaleoDB taxon number: 323289

Parent taxon: Zamiaceae according to Miquel 1842

Sister taxa: Bororoa, Bowenia, Brunoa, Ceratozamia, Encephalartoideae, Lepidozamia, Pterostoma, Restrepophyllum, Worsdellia

Subtaxa: none