ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Knipowitschia Iljin 1927 (goby)

Osteichthyes - Acanthomorphata - Gobiidae

PaleoDB taxon number: 332791

Parent taxon: Gobiidae according to A. Bratishko et al. 2015

Sister taxa: Aboma, Deltentosteus, Gobius, Lesueurigobius, Neogobius, Pomatoschistus, Ponticola

Subtaxa: Knipowitschia suavis

View classification

Ecology: nektonic omnivore