ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Myiobius Gray 1839

PaleoDB taxon number: 371386

Synonym: Tyrannula Swainson 1827 [replaced name] (taxon 371385)

Parent taxon: Tyrannidae according to J. F. Clements et al. 2017

Sister taxa: Arundinicola, Contopus, Empidonax, Myiarchus, Myiodynastes, Myiozetetes, Pitangus, Pyrocephalus, Sayornis, Tyrannus

Subtaxa: none