ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Castoroides Foster 1838 (giant beaver)

Mammalia - Glires - Castoridae

PaleoDB taxon number: 41540

Parent taxon: Castoroidini according to W. W. Korth 2008

Sister taxa: Dipoides, Monosaulax, Prodipoides

Subtaxa: Castoroides leiseyorum, Castoroides ohioensis

View classification

Type: Castoroides ohioensis

Ecology: scansorial insectivore