ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Henricosborniidae Ameghino 1901 (notoungulate)

Osteichthyes - Notoungulata

PaleoDB taxon number: 43329

Alternative spelling: Henricosbornidae

Synonyms: Pantostylopidae Ameghino 1901 (no. 315737), Selenoconidae Ameghino 1902 (no. 315784)

Full reference: F. Ameghino. 1901. Notices préliminaires sur des ongulés nouveaux des terrains crétacés de Patagonie [Preliminary notes on new ungulates from the Cretaceous terrains of Patagonia]. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 16:349-429

Parent taxon: Notoungulata according to L. G. Marshall and C. de Muizon 1983

Sister taxa: Acoelodus, Albertogaudryidae, Allalmeia, Archaeopithecidae, Archaeoplus, Archaeotypotherium transitum, Brandmayria, Brandmayria simpsoni, Carolodarwinia, Carolodarwinia pyramidentata, Claenodon patagonicus, Degonia sympathica, Edvardocopeia, Edvardocopeia sinuosa, Entelonychia, Epitypotherium cancellatum, Eudiastatus, Hegetotheria, Homalodotheria, Isotypotherium, Lophiodonticulus, Lophiodonticulus patagonicus, Lophiodonticulus retroversus, Notioprogonia, Notopithecidae, Notopithecus summus, Notostylopidae, Oldfieldthomasiidae, Ortholophodon, Pleurystylops, Pleurystylops glebosus, Procolpodon, Procolpodon foratus, Puelia, Puelia plicata, Pyramidon, Pyramidon klaatschi, Tonostylops, Tonostylops spissus, Toxodontia, Trimerostephanos ultimus, Typotheria, Typotheroidea, Ultrapithecus robustus

Subtaxa: Acamana, Henricosbornia, Othnielmarshia, Peripantostylops, Simpsonotus

View classification

Type: Henricosbornia

Ecology: scansorial insectivore