ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Melithaea (gorgonian)

Anthozoa - Gorgonacea

PaleoDB taxon number: 4769

Parent taxon: Gorgonida according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acabaria, Axogaster, Carpathoporella, Coptocampylodon, Corallium, Eogorgia, Gorgoniidae, Krimella, Moltkia, Mopsea, Nicella, Paramoltkia, Parisis, Petilavenula, Primnoa, Verrucella

Subtaxa: none

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder