ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hanleyella (chiton)

Polyplacophora - Neoloricata - Lepidopleuridae

PaleoDB taxon number: 60591

Parent taxon: Lepidopleuridae according to P. L. Beesley 1998

Sister taxa: Asketochiton, Camptochiton, Chauliochiton, Coryssochiton, Hadrochiton, Helminthochiton, Lekiskochiton, Oldroydia, Pedanochiton, Pileochiton, Pterochiton, Schematochiton, Stegochiton

Subtaxa: none

Ecology: facultatively mobile epifaunal grazer