ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Malleus albus (oyster)

Bivalvia - Ostreida - Malleidae

PaleoDB taxon number: 61038

Belongs to Malleus according to B. Wilson 2002

Sister taxon: Malleus (Malleus)

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder