ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pliopithecus antiquus Blainville 1839 (monkey)

Osteichthyes - Primates - Pliopithecidae

PaleoDB taxon number: 64158

Alternative combination: Pithecus antiquus

Synonym: Pliopithecus piveteaui Hürzeler 1954 (taxon 143184)

Belongs to Pliopithecus according to T. Harrison et al. 1991

Sister taxa: Pliopithecus (Epipliopithecus), Pliopithecus platyodon, Pliopithecus vindobonensis, Pliopithecus zhanxiangi

Ecology: scansorial insectivore