ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Subfamily Hippopotaminae Gray 1821 (hippopotamus)

Osteichthyes - Theriiformes - Hippopotamidae

PaleoDB taxon number: 77345

Parent taxon: Hippopotamidae according to J.-R. Boisserie et al. 2010

Sister taxa: Hippopotamina, Kenyapotaminae

Subtaxa: Archaeopotamus, Choeropsis, Chororatherium, Hexaprotodon, Hippopotamus, Phanourios, Saotherium

View classification

Ecology: amphibious grazer-browser