ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Phymatopleura Girty 1939 (snail)

Gastropoda - Pleurotomarioidea - Phymatopleuridae

PaleoDB taxon number: 9104

Alternative spelling: Pleurotomaria (Phymatopleura)

Synonym: Orestes Girty 1912 [replaced name] (taxon 72327)

Full reference: G. H. Girty. 1939. Certain pleurotomariid gastropods from the Carboniferous of New Mexico and Texas. Journal of the Washington Academy of Sciences 29(1):21-36

Parent taxon: Phymatopleuridae according to P. Bouchet et al. 2005

Sister taxa: Altotomaria, Austroscalata, Borestus, Callitomaria, Catazona, Discotomaria, Eirlysia, Euryalox, Eymarella, Fetaspira, Juvenispira, Lamellospira, Paragoniozona, Perakella, Termihabena, Trochotomaria

Subtaxa: Phymatopleura brazoensis, Phymatopleura heteropleura, Phymatopleura kattaensis, Phymatopleura linkiana, Phymatopleura nodosa, Phymatopleura preclara, Phymatopleura thyrrena, Phymatopleura verneuili, Pleurotomaria (Phymatopleura) baccata, Pleurotomaria (Phymatopleura) paraliensis, Pleurotomaria (Phymatopleura) uchhaliensis

View classification

Ecology: epifaunal grazer