ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rangia cuneata Sowerby 1831 (clam)

Bivalvia - Veneroidei - Mactridae

PaleoDB taxon number: 94526

Alternative combinations: Gnathodon cuneatum, Gnathodon cuneatus

Synonyms: Gnathodon nasutus Dall 1884 (no. 156283), Rangia nasuta Dall 1884 (no. 156284)

Belongs to Rangia according to A. J. W. Hendy et al. 2008

Sister taxon: Rangia flexuosa

Ecology: facultatively mobile infaunal suspension feeder