ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Diala Adams 1861 (snail)

Gastropoda - Sorbeoconcha - Dialidae

PaleoDB taxon number: 9749

Parent taxon: Dialidae according to P. Bouchet et al. 2005

Sister taxa: Gibborissoa, Glosia

Subtaxa: Diala electra, Diala lauta, Diala lirulata, Diala marmorea, Diala megapicalis, Diala semistriata

View classification

Ecology: epifaunal grazer