ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aenigmatoceras Ruzhencev and Bogoslovskaya 1978 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Cravenoceratidae

Full reference: V. E. Ruzhencev and M. F. Bogoslovskaya. 1978. Namyurskii etap v evolyutsii ammonoidyey - Namurian stage, evolution of ammonoids. Truydi paleontologicheskovo instituta 167:338 pp.

Parent taxon: Cravenoceratinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Cravenoceras, Cravenoceratoides, Emstites, Gorboviceras, Lechroceras, Quasicravenoceras, Tympanoceras, Verancoceras

Subtaxa: Aenigmatoceras rhipaeum

View classification

Type: Aenigmatoceras rhipaeum

Ecology: fast-moving nektonic carnivore