ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Uromastyx Merrem 1820 (spiny-tailed lizard)

Reptilia - Squamata - Agamidae

PaleoDB taxon number: 37887

Parent taxon: Agamidae according to R. Estes 1983

Sister taxa: Agama, Agaminae, Amphibolurus, Clamydosaurus, Palaeochamaeleo, Pogona, Rankinia, Stellio, Tinosaurus, Tympanocryptis, Uromastycinae, Vastanagama

Subtaxa: none

Ecology: