ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Alaoceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Cravenoceratidae

PaleoDB taxon number: 13610

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Lyrogoniatitinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Caenolyroceras, Dombarigloria, Lyrogoniatites, Tympanoceras

Subtaxa: Alaoceras bajtalense, Alaoceras parvum

View classification

Type: Alaoceras bajtalense

Ecology: fast-moving nektonic carnivore