ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Umbetoceras Ruzhencev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)