ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bennettazhia Nessov 1991 (pterosaur)

Reptilia - Pterosauria - Azhdarchidae

PaleoDB taxon number: 156870

Full reference: L. A. Nessov. 1991. Gigantskiye letayushchiye yashchery semeystva Azhdarchidae. I. Morfologiya, sistematika [Giant flying reptiles of the family Azhdarchidae: I. morphology, systematics]. Vestnik Leningradskogo Universiteta, Seriya 7 (Geologiya i Geografiya) 2(14):14-23

Parent taxon: Azhdarchidae according to A. O. Averianov et al. 2008

Sister taxa: Aerotitan, Alanqa, Aralazhdarcho, Arambourgiania, Azhdarcho, Bakonydraco, Bogolubovia, Chaoyangopterus, Doratorhynchus, Eoazhdarcho, Eurazhdarcho, Hatzegopteryx, Mistralazhdarcho, Montanazhdarcho, Navajodactylus, Phosphatodraco, Quetzalcoatlus, Titanopteryx, Volgadraco, Zhejiangopterus

Subtaxa: Bennettazhia oregonensis

View classification

Type: Pteranodon oregonensis

Ecology: volant piscivore