ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Clyomys Thomas 1916 (spiny rat)